Termin 11    Akutsjukvard    Fråga 1679

Du är på akuten och bedömer en patient med ett nytillkommet AV-block III. Vilka AV-block har en stark pacemakerindikation?

Samtliga AV-block kan ha pacemakerindikation beroende på symtombild, men bara AV-block II typ 2 och AV-block III har en stark pacemakerindikation.

AV-block I och AV-block II typ 1 är i regel benigna tillstånd, men man kan sätta in en pacemaker som symtomlindring vid svårare fall.

AV-block:

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in