Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1677

Du träffar en äldre dam på din VC-placering som har en hudrodnad med blåsor över ena sidan av thorax som du bedömer som bältros. Vilken behandling sätter du in?

Bältros, eller herpes zoster, orsakas av varicella-zosterviruset och är en återaktivering av en vattkoppsinfektion. Bältros behandlas effektivt med Valaciklovir (nukleosidanalog) 1 g x 3 i 7 dagar, och behandling ska initieras tidigt för bästa effekt (inom 72 h från första blåsan).

Profylaktiskt finns även terapeutiska vaccin; Shingrix och Zostavax.

Bältros:

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in