Termin 11    Geriatrik    Fråga 1676

Du beställer en utredning av ortostatism (ortostatiskt blodtryck). Vad är definitionen av ett positivt resultat?

Testet utförs genom att ett blodtryck tas liggande efter 10 minuters vila, sedan direkt när patienten ställer sig upp, igen efter 1 min, igen efter 3 min, igen efter 5 min, och igen efter 10 min.

Ortostatiskt blodtryck definieras som, d.v.s. testet är positivt, om det systoliska blodtrycket faller med > 20 mmHg eller det diastoliska med > 10 mmHg efter 3 minuter i stående ställning.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in