Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1675

På din VC-placering träffar du en 60-årig man, som trots 3 hypertoniläkemedel i fulldos fortfarande har hypertoni. Vad är den vanligaste endokrina orsaken till sekundär hypertoni?

Hyperaldosteronism är den vanligaste endokrina orsaken till sekundär hypertoni och bör misstänkas i ett sådant här fall, och speciellt om S-kalium är sänkt. Hyperparatyreoidism kan ge hypertoni i 30 - 40 % av fallen, men incidensen för hyperparatyreoidism är mycket låg, ca. 1-7/1000. Feokromocytom och akromegali är båda sällsynta tillstånd,

Första steget i utredningen av hyperaldosteronism är att beställa en aldosteron-renin-kvot, som är förhöjd vid primär hyperaldosteronism.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in