Termin 11    CREN    Fråga 1674

SGLT2-hämmare kan ges till typ 2-diabetiker och verkar genom att öka utsöndringen glukos via njurarna. Vid vilken annan sjukdom har man stor nytta av SGLT2-hämmare?

SGLT2-hämmare är indicerat, förutom vid diabetes typ 2, även vid behandling av vuxna med symtomatisk kronisk hjärtsvikt (HFrEF, Heart Failure with reduced Ejection Fraction, EF < 40 %).

SGLT2-hämmare ges då tillsammans med standardmedicin vid kronisk hjärtsvikt: ACE-hämmare, betablockad och aldosteronhämmare.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in