Termin 11    Akutsjukvard    Fråga 1672

Ett 11-månaders barn är på väg in med ambulans till akuten p.g.a. kramper. Första linjens behandling vid kramper är bensodiazepiner, vilken är verkningsmekanismen?

Bensodiazepiner är första linjens behandling vid generella kramper. De binder till GABA-receptorer i CNS och ökar permeabiliteten för kloridjoner i nervcellerna vilket leder till hyperpolarisation och sänkt excitabilitet.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in