Termin 11    Gen    Fråga 1668

För hur många dagar kan man få närståendepenning som mest?

Försäkringskassan betalar ut närståendepenning till närstående till sjuka med sjukdom som på kort sikt är livshotande. Ersättning kan ges för upp till 100 dagar för varje sjuk person och ansökan.

För att få närståendepenning krävs att man förlorar arbetsinkomst, ansöker om ersättning, bifogar ett läkarutlåtande och att den sjuke samtycker.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in