Termin 11    PU    Fråga 1667

Inom telemedicin finns asynkrona och synkrona patientkontaktformer, vad av följande är ett exempel på en asynkron kontaktform?

Asynkrona patientkontakter är kontakter som inte sker i realtid, och email är ett exempel på en sådan. Fördelen är att patienten eller vårdgivaren kan fråga och svara var och när hen vill.

Synkrona patientkontakter sker i realtid, t.ex. video eller telefon, eller synkron chat. Fördelar är att patienten och vårdgivaren inte är beroende av plats för kontakten och därför sparar restid, pengar på resor och att patienten inte förlorar så mycket arbetstid.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in