Termin 11    PU    Fråga 1666

Vad av följande är INTE ett exempel på välfärdsteknik?

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer som har eller löper ökad risk för att få en funktionsnedsättning.

Insulinpump är ett exempel på ett hjälpmedel. Ett hjälpmedel definieras som en produkt med syfte att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet och självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Kan vara för det dagliga livet eller för vård och behandling. Hjälpmedel behöver inte vara digitala/tekniska.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in