Termin 11    Gen    Fråga 1665

Vad behöver INTE vara med vid en korrekt läkemedelsordination?

I dess enklaste form kan en ordination av morfin se ut så här: Inj. Morfin 1 mg/ml, 5 ml i.v.

Följande krävs alltså:
- Administreringssätt - i.v. injektion
- Läkemedelsnamn eller aktiv substans - Morfin
- Läkemedelsform och styrka - flytande, 1 mg/ml
- Dosering - 5 ml

Tillverkarens namn behöver inte uppges.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in