Termin 11    Akutsjukvard    Fråga 1664

Hur behandlas en ventilpneumothorax urakut?

Den urakuta åtgärden vid ventilpneumothorax/övertryckspneumothorax är nåldekompression som kan ske med hjälp av till exempel en riktigt lång PVK. Den anläggs i främre axillarlinje intercostalrum 4 alternativt andra interkostalrummet i medioklavikulärlinjen. Detta leder till att luft pyser ut genom nålen, och patientens cirkulation och andnöd förbättras snabbt.

Därefter behöver thoraxdränage anläggas.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in