Termin 11    Akutsjukvard    Fråga 1663

Vad av följande är INTE ett kännemärke för katastrofmedicin?

Tre principiella kännemärken för katastrofmedicinen i omhändertagandet av patienterna som kan behöva tillämpas:
1. Vårdbehovet överstiger tillgängliga resurser vilket innebär att ytterligare resurser måste inkallas, vården organiseras om, patienter förflyttas och vissa enklare tillstånd får vänta på behandling.

2. Förenklade metoder för diagnostik och behandling kan behöva tillämpas, t.ex. diagnostik med ultraljud av buken istället för CT på fråga om blödning eller slätröntgen av lungorna istället för CT thorax på fråga om thoraxskada. Istället för intern fixation av frakturer kan extern fixation med Hoffmaninstrumentarium användas, liksom tillfällig gipsskena.

3. Arbete utanför ordinarie kompetentensområde förekommer, till exempel att gynekologer, allmänläkare eller medicinare sköter enklare kirurgiska och ortopediska fall. Ortopeder, gynekologer eller öronläkare kan behöva assistera vid kirurgiska ingrepp i buken. Sjuksköterska bedömer och sänder hem patienter i större utsträckning än normalt.

Att kalla in militära styrkor är inget kännemärke för katastrofmedicin.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in