Termin 11    Gen    Fråga 1662

Vad av följande är inget riktigt beredskapsläge som ett sjukhus kan försättas i?

Inom hälso- och sjukvården finns tre nivåer av beredskapslägen:
1. Stabsläge – den särskilda sjukvårdsledningen håller sig underrättad om läget samt vidtar nödvändiga åtgärder och följer utvecklingen
2. Förstärkningsläge – förstärkningsåtgärder vidtas för utvalda funktioner
3. Katastrofläge – förstärkningsåtgärder för alla funktioner. Är mycket resurskrävande och tar i princip sjukhusets alla resurser i anspråk

Krisläge finns inte i detta sammanhang.

Beredskapslägen

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in