Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1661

Vilket av följande läkemedel är olämpligt att ge som förstahandsval vid sömnbesvär?

Innan farmakologisk behandling av sömnproblematik bör sömnråd ges.
Exempel på sömnråd:
- Inte sova på dagen
- Lägga sig vid samma tid varje kväll
- Ha ett mörkt och svalt sovrum
- Utöva pulshöjande aktivitet på dagen men inte på kvällen
- Att undvika aktivitet vid datorskärmar etc. innan sänggåendet
- Undvika koffein på kvällen

Lämpliga läkemedel att börja med om sömnråden ej räcker är Atarax (antihistamin), Propavan (antihistamin), Lergigan (antihistamin), eller melatonin. Mindre lämpliga är de som är beroendeframkallande såsom zopiklon eller zolpidem.

Atarax, Propavan och Lergigan har dock alla antikolinera biverkningar och bör därför användas med försiktighet till äldre patienter. Melatonin eller lågdos mirtazapin kan då vara mer lämpligt.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in