Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1660

Vilket av följande preparat används vid långtidsbehandling hos kvinnor med recidiverande UVI:er?

Vid recidiverande UVI:er kan man prova långtidsbehandling i 6 månader med 100 mg Trimetoprim till natten. Ett annat alternativ är långtidsbehandling med 50 mg Nitrofurantoin till natten i 6 månader.

Innan denna behandling inleds ska man göra en utredning för att om möjligt utröna orsaken till recidiven. Några orsaker kan vara: ny sexualpartner, sten i urinvägarna, östrogenbrist, anatomiska avvikelser i urinvägarna, residualurin, inkontinens, diabetes och obesitas.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in