Termin 11    Gen    Fråga 1659

Ett säkert dödstecken är ett undersökningsfynd som innebär att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort. Vad av följande är INTE ett säkert dödstecken?

Säkra dödstecken är likfläckar (livor mortis), likstelhet (rigor mortis), förruttnelse samt skador oförenliga med livets fortbestånd.

Pulslöshet är inte ett säkert dödstecken och hör inte hit. Pulslöshet är istället ett indirekt kriterium för att fastställa död:
1. Ingen palpabel puls
2. Inga hörbara hjärtljud vid auskultation
3. Ingen spontanandning
4. Ljusstela, oftast vida, pupiller

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in