Termin 11    Geriatrik    Fråga 1657

I livets slutskede kan olika besvärande symtom uppstå. Vilket av följande läkemedel används generellt INTE i livets slutskede?

Tramadol är olämpligt för äldre då ökade risker för illamående och förvirring ses.

Mot smärta eller andnöd kan man ordinera Morfin 5 - 10 mg s.c. alternativt Oxynorm 2,5 - 5 mg. För oro eller ångest rekommenderas Midazolam 2,5-5 mg s.c. Mot illamående eller terminal oro rekommenderas Haldol 1 mg. Mot rosslig andning Robinul 0,2 mg s.c.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in