Termin 11    Geriatrik    Fråga 1654

Det finns tre viktiga likvormarkörer för Alzheimers sjukdom. Vilken är INTE en av dessa?

De typiska likvorförändringarna vid Alzheimers sjukdom är att
- Beta-amyloid sjunker
- Total-tau stiger
- Fosforylerat Tau stiger

Orsakerna är att ansamling av betamyloida plack extracellulärt ger minskad betamyloidnivå i likvor. Total-tau ökar p.g.a. neuronalt/axonalt sönderfall samtidigt som fosforyleringen av Tau ökar vilket ger förhöjd fosfo-Tau (oklar mekanism).

S-100 används inte som likvormarkör vid Alzheimers, utan kan användas efter hjärnskakning för hjälp med ställningstagande till neurokirurgisk intervention.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in