Termin 11    Geriatrik    Fråga 1653

Vilka är de två viktigaste riskfaktorerna för Alzheimers sjukdom utöver ärftlighet?

De två viktigaste riskfaktorerna för Alzheimers sjukdom utöver ärftlighet är ålder och kvinnligt kön.

Två ärftliga mekanismer för Alzheimers sjukdom är familjär förekomst genom ärftlig mutation respektive förekomst av sårbarhetsgenen APOE4 som ger 3-4 ggr ökad risk i heterozygota fall och 8-10 ggr ökad risk vid homozygot förekomst.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in