Termin 11    Geriatrik    Fråga 1652

Prednisolon används ofta inom palliativmedicin för att smärtlindra. Detta innebär dock risker på kort och lång sikt. Vilken av följande är en risk på kort sikt?

Vanligt förekommande risker med peroral kortisonbehandling på kort sikt är hyperglykemi och immunsuppression.

På lång sikt är osteoporos en vanlig komplikation men även utveckling av iatrogen binjurebarkssvikt förekommer.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in