Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1651

Du vill sätta in morfin på en 70-årig man med smärta från spridd prostatacancer. Vilket labbprov är viktigt att kontrollera innan du sätter in morfin?

Du kontrollerar kreatinin (för att få ett eGFR) innan du startar behandling för att undvika överdosering och biverkningar. Detta då morfin (och de flesta andra opioider) utsöndras via njurarna efter glukuronidering. Sänkt njurfunktion leder till högre plasmakoncentrationer av morfin och behov av lägre dos.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in