Termin 11    Akutsjukvard    Fråga 1650

Hur räknar man ut anjongap?

Den formel som används för att räkna ut anjongap är

[Na+] - [Cl-] - [HCO3-], d.v.s. natriumkoncentrationen minus klorid- och bikarbonatkoncentrationen = anjongapet.
Normalt mellan 10 och 12. Vid metabol acidos beroende på ökad koncentration av anjoner stiger angjongapet. Minnesregeln CAT MUDPILES beskriver differentialdiagnoser till förhöjt anjongap.

AnjongapCAT MUDPILES

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in