Termin 11    Gen    Fråga 1649

Vem skickar in begäran om en rättsmedicinsk obduktion?

I fall där skäl för rättsmedicinsk obduktion kan finnas (misstanke om yttre våld, suicid, framskriden förruttnelse, okänd identitet etc.) gör den läkare som konstaterar dödsfallet en polisanmälan och polis beslutar sedan om begäran om rättsmedicinsk obduktion.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in