Termin 11    Gen    Fråga 1648

Vad av följande stämmer INTE överens med ett utgångshål från ett skottrauma?

Vid skottskador har utgångshålet ofta större diameter än kulan, flikiga kanter och eventuellt även en kontusionsring. Smutsring runt hålet är dock karaktäristiskt för ingångshålet, ej utgångshålet.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in