Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1646

Vilket av följande tillstånd tillhör INTE gruppen somatoforma syndrom?

Somatoforma syndrom innebär att psykologiskt eller emotionellt obehag visar sig i form av fysiska/somatiska symtom som ej kan förklaras medicinskt.

Kroniskt somatoformt smärtsyndrom, hälsoångest och hypokondri, dysmorfofobi, somatiseringssyndrom samt somatoform autonom dysfunktion tillhör alla gruppen somatoforma syndrom. Myalgisk encefalopati räknas inte till denna grupp, men fungerar som en differentialdiagnos.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in