Termin 11    Akutsjukvard    Fråga 1644

Vilka är de två dominerande orsakerna till hypovolem chock?

Dehydrering och blödning är de två dominerande orsakerna till hypovolem chock. Initialt gäller behandling med syrgas och i.v. vätska (ofta Ringeracetat). Vid dehydrering gäller det att fastställa typ av dehydrering (hypoton, normoton eller hyperton) samt elektrolytrubbningar för att göra upp en plan för vidare behandling. Blödningschock kan vara kompressibel (extern) eller icke-kompressibel (intern). Den första är enklare att behandla då blödningen ofta går att få stopp på utan invasiva metoder medan den andra kräver invasiv behandling. Ofta krävs blodtransfusioner.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in