Termin 11    Geriatrik    Fråga 1643

Det mesta är tillåtet vid palliativ vård, men en av följande insatser går INTE ihop med syftet med den palliativa vården. Vilken?

Palliativ vård syftar till att vara symptomlindrande och att öka patientens livskvalitet den sista tiden i livet. Några doser antibiotika vid en pneumoni, syrgasbehandling vid symptomgivande hypoxi, strålbehandling vid skelettmetastaser samt i vissa fall även vård på IVA kan lindra symptom hos palliativa patienter och går därför i linje med den palliativa vårdens syfte. HLR är dock en rent livsförlängande behandling och är inte rimligt hos en palliativ patient.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in