Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1642

Medicinsk behandling vid hjärtsvikt ges i huvudsak vid hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, s.k. HFrEF. Var går gränsen för att en hjärtsvikt ska klassificeras som en HFrEF?

HFrEF (heart failure with reduced ejection fraction) innebär en ejektionsfraktion på 40 % eller lägre. Vid hjärtsvikt med mild nedsatt EF eller bevarad EF finns ingen evidensbaserad behandling. Fokus ligger på symptomlindrig samt förbättrad livskvalitet.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in