Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1641

Vilken dos levaxin (tyroxin) är lämplig att börja med hos en i övrigt frisk 45-årig man med måttligt allvarlig Hashimotos sjukdom?

Behandling av Hashimotos sjukdom (en autoimmun hypotyreos) hos en i övrigt frisk medelålders man initieras lämpligen med en levaxindos om 50 mikrogram per dag. Upptitrering med 25 mikrogram var 4-6 vecka tills TSH normaliseras. Därefter kontinuerlig behandling med uppnådda levaxindos.

Till äldre individer och till barn samt till individer med hjärt-kärlsjuklighet och till individer med långvarig och uttalad hypotyreos bör lägre startdoser ges, lämpligen 12,5 - 25 mikrogram/dag.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in