Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1640

Hur behandlas i första hand Graves sjukdom hos medelålders individer med tecken till endokrin oftalmopati?

Vid Graves sjukdom ges i första hand tyreostatika om tecken till endokrin oftalmopati föreligger. Syftet är att slå ut tyreoideas funktion totalt. Man lägger sedan till tyroxin för att ersätta kroppens egen produktion av T4 och T3. Denna behandlingsmetod kallas "block and replace". Man kan även basera behandlingen på en titreringsmetod där man ger tyreostatika i lägre doser, för att balansera tyreoideas hormonproduktion. I dessa fall slipper man tillägg av tyroxin.

Radiojod vid Graves sjukdom med samtida endokrin oftalmopati är kontraindicerat då ögonsymptomen kan accentueras.

Kirurgi används oftast vid recidiv av Graves sjukdom (ex. efter avslutad tyreostatikabehandling), vid hög malignitetsmisstanke, vid uttalad endokrin oftalmopati, vid snar graviditetsönskan samt hos yngre patienter med uttalad sjukdom.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in