Termin 11    Geriatrik    Fråga 1639

Mot vad riktar sig de två monoklonala antikroppar som nyligen gjort sitt inträde på den amerikanska läkemedelsmarknaden för Alzheimers sjukdom?

De monoklonala antikropparna aducanumab och lecanemab är riktade mot β-amyloida plack och finns godkända i bl.a. USA. Ingen av dessa har (i februari 2023) ännu godkänts av EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten).

Aducanumabs verkningsmekanism

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in