Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1638

Vilket provbatteri kan anses som ett minimum vid utredning av oklar trötthet på vårdcentral?

Vid utredning av oklar trötthet på vårdcentral bör man åtminstone ta blodstatus, eGFR, TSH och glukos.

Ytterligare prover som kan vara bra att ta beroende på patientspecifik anamnes och status är leverstatus, elstatus, kalcium, CRP och PSA.

Ett EKG är ofta bra att ta, särskilt på äldre patienter.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in