Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1635

Vilket av följande läkemedel vid kronisk hjärtsvikt ges främst i symptomlindrande syfte (d.v.s. har ingen egentlig effek på själva sjukdomsförloppet)?

Grundbehandling vid kronisk hjärtsvikt består bl.a. av ACE-hämmare/angiotensinreceptorblockerare, betablockerare, mineralkortikoidantagonister, SGLT2-hämmare och diuretika. Diuretika som furix har dock ingen effekt på själva sjukdomsförloppet utan ges på symptomindikation (perifera ödem, lungödem etc.).

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in