Termin 10    ERL    Fråga 1630

Vilket läkemedel är bra för behandling av barn med enures?

Minirin är ett bra alternativ vid behandling av barn med enures (nattlig sängvätning). Minirin innehåller desmopressin, en analog till vasopresin (ADH). Ökat vattenupptag i distala tubuli och samlingsrör leder till minskad urinproduktion och minskad enures. Tabletten tas till kvällen.

Ett alternativ är ett sängvätningslarm, en sensor som man sätter i pyjamasen som känner av när urin börjar flöda. Barnet väcks då så att toalett kan uppsökas. Med tiden lär sig barnet att känna av när blåsan fylls på under natten, så att sängvätningen slutligen kan upphöra.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in