Termin 10    IBI    Fråga 1581

Vilket läkemedel är förstahandsval för behandling av lindrig falciparuminfektion (malaria)?

Lindrig malaria orsakad av Plasmodium falciparum, där patienten blivit smittat i Afrika sönder om Sahara, behandlas i första hand med läkemedlet Riamet. Om patienten blivit smittad på annat håll kan bl.a. Lariam och Klorokin bli aktuellt.

Allvarlig falciparuminfektion behandlas med Artesunat i.v. och ibland med tillägg av Kinin.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in