Termin 10    CREN    Fråga 1629

Vilka är de vanligaste solida maligna tumörerna hos barn?

CNS-tumörer är de vanligaste solida maligna tumörerna hos barn. De utgör knappt 30 % av alla maligna tumörer hos barn. Ca 100 barn insjuknar varje år. 2/3 av alla CNS-tumörer hos barn återfinns i bakre skallgropen.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in