Termin 10    ERL    Fråga 1625

Vilken av följande patienter har en graviditetsinducerad hypertoni?

Graviditetsinducerat hypertoni definieras som ett blodtryck på över 140/90, uppmätt två gånger med minst 15 minuters mellanrum. Debut måste ske efter graviditetevecka 20. Före graviditetsvecka 20 räknas det som essentiell hypertoni.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in