Termin 10    IBI    Fråga 1622

Ultraljud kan användas vid diagnostik av temporalisarterit, men en annan undersökning är gold standard i sammanhanget. Vilken?

Temporalisbiopsi är ”gold standard” för att påvisa temporalisarterit. Temporalisarterit ingår i gruppen jättecellsarteriter (GCA). Det är vanligt att flera kärlområden engageras vid GCA, t.ex. a. axillaris, a. subclavia och a. femoralis.

Jättecellsarterit (Giant cell arteritis/GCA)

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in