Termin 10    IBI    Fråga 1621

Du får in en patient med misstänkt CNS-infektion på akuten. Du tar LP akut och innan provsvar sätter du in meropenem 2 g x 3 med steroider. Vad vill du mer sätta in för att täcka vanliga orsaker?

Du påbörjar behandling med aciklovir 10 mg/kg x 3 tillsammans med meropenem 2g x 3 med steroider. Behandlingen du initierat tänker du ska vara effektiv mot pneumokocker, meningokocker, Hemophilus influenzae och Listeria samt när det gäller virus; i första hand Herpes simplex typ 1 (herpesencefalit).

Remdesivir används vid covid, Zanamivir vid influensa, Ganciklovir vid CMV och Tenofovir vid HIV.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in