Termin 10    IBI    Fråga 1620

Vad har kinoloner (t.ex. Ciprofloxacin) för verkningsmekanism?

Kinoloner hämmar DNA-gyras/topoisomeras (vilka normalt förhindrar supercoiling av kromosomalt DNA). Kinoloner har en baktericid effekt. Exempel på kinoloner är Ciprofloxacin, Moxifloxacin och Levofloxacin.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in