Termin 10    IBI    Fråga 1619

Susanne, 56 år, söker dig på vårdcentralen med svåra besvär och visar sig ha en afebril UVI/cystit. Vilket antibiotikum kan du förskriva?

Du förskriver Selexid (pivmecillinam) 200 mg x 3 i 5 dagar till Susanne. Ett alternativ skulle kunna vara Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dagar.

Den vanligaste patogenen vid UVI är E. coli, en gramnegativ aerob stav och både Selexid och Nitrofurantoin har god effekt mot E. coli.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in