Termin 10    IBI    Fråga 1618

Vilket antibiotikum kan du ge en vuxen patient med misstänkt bakteriell meningit akut innan odlingssvar har kommit?

Initialt innan odlingssvar har kommit kan man antingen ge meropenem (Meronem) 2 g x 3 i.v. som ensam terapi, eller Cefotaxim (Claforan) 3 g x 4 i.v. + ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v.

När odlingssvar och resistensbestämning från LP:n som du tog akut kommit, kan du smalna av.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in