Termin 10    IBI    Fråga 1616

Urtikaria är starkt kliande och upphöjda utslag. Vilken celltyp är drivande vid urtikaria?

Urtikaria/nässelutslag är ett mastcellsdrivet tillstånd som kan uppstå som en läkemedelsreaktion eller i samband med en infektion. TIllståndet kan även utlösas av kyla, fysisk ansträngning, tryck eller vara idiopatiskt. Vid mastcellsaktivering frisätts olika mediatorer såsom histamin, som lagrats i granula, vilket leder till vasodilatation, ödem och klåda.

Urtikaria

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in