Termin 10    ERL    Fråga 1613

Till åtminstone vilken graviditetsvecka rekommenderas folsyra att användas?

Alla som kan tänkas bli gravida inom några månader rekommenderas att ta tabletter med 400 mikrogram folsyra/dag samt fortsätta med detta fram till graviditetsvecka 12 för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Efter graviditetsvecka 12 har folsyra ingen effekt mot ryggmärgsbråck.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in