Termin 10    ERL    Fråga 1612

Vilken är den vanligaste njurtumören hos barn?

Nefroblastom (Wilms Tumör) är en speciell form av njurcancer som drabbar främst barn och ungdomar, och är sällsynt i vuxen ålder. Mellan 10-15 barn i Sverige drabbas varje år.

Behandlingen är förbehandling med cytostatika, följt av operation (+ strålning).

Generellt ses en mycket god prognos med upp till 90 % som botas, men det finns även högmaligna subtyper med dålig prognos.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in