Termin 10    IBI    Fråga 1610

Du träffar Olle, 47 år, på akuten som säger att han tidigare i livet haft en hepatit, men minns inte vilken typ. Vilka hepatitvirus smittar via kroppsvätskor såsom blod?

Olle kan vara smittad av Hepatit B eller C, vilka smittar via kroppsvätskor såsom till exempel blod. Det gör även hepatit D-virus, men för att infekteras av detta virus krävs en samtidig HBV-infektion.

Hepatit A smittar via kontaminerad föda eller vatten, vilket även Hepatit E-virus gör.

Andra virus som kan ge leverinflammation är CMV och EBV.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in