Termin 10    ERL    Fråga 1609

Filippa är 2 år och har precis fått diagnosen förkylningsutlöst astma. Hur vill du behandla den?

Barn med förkylningsastma kan behandlas med inhalationssteroider (Flutide) samt beta-2-agonister i inhalationsform (Ventoline) i Optichamber/Vortex med nedtrappande schema.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in