Termin 10    ERL    Fråga 1608

Du ger en 36-årig kvinna diagnosen prematur ovarialsvikt (POI). Behandlingen är hormonsubstitution, men hur länge ska hon behandlas?

Kvinnor med POI behöver använda hormonsubstitution (d.v.s. östrogen, med tillägg av gestagen om uterus är kvar) till normal menopausal ålder, d.v.s. ca 51 år - vilket innebär ca 15 år för vår patient. Detta för att förhindra för tidig aterosklerosbildning av kärl och därmed insjuknande i förtid i hjärtkärlsjukdom samt för att förhindra uppkomst av benskörhet.

Hos kvinnor med POI har man även sett att kognitionen kan påverkas negativt om man inte behandlar med substitutionsbehandling.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in