Termin 10    IBI    Fråga 1607

Louise, 38 år, söker för smärta i vulva och sår som visar sig vara Herpes simpex 2 (HSV-2). Hur behandlas en primär HSV-2-infektion?

Vid en primärinfektion av HSV-2 kan man använda Valaciclovir 500 mg 1x2 i 10 dagar. Vid skovbehandling kan man använda Valaciclovir 500 mg 1x2 i 3-5 dagar, och vid täta skrov kan man prova suppressionsbehandling med 500 mg 1x1 i t.ex. 3-6 månader.

Valaciclovir är en prodrog som snabbt omvandlas till Aciklovir efter absorption, en nukleosidanalog som hindrar virusreplikationen för HSV-1 och HSV-2, samt även Varicella-Zoster.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in