Termin 10    IBI    Fråga 1606

En 22-årig kvinna kommer till STI-mottagningen och visar sig ha en klamydiainfektion. Vilken behandling ger du patienten?

En klamydiainfektion behandlas med tetracyklinpreparat, t.ex. doxycyklin 100 mg x 2 i 7 dagar. Ett alternativ kan vara doxycyklin 100 mg 1 x 2 dag 1, därefter 100 mg dagligen dag 2 - 9. Till gravida ges istället amoxicillin 500 mg x 3 i 7 dagar.

Tetracyklin får sin effekt genom att inhiberar 30S-subeneheten i prokaryota ribosomer.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in